Super User

Super User

samed2 ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน,3 วัน 2 คืน
 ตามรอยวรรณกรรมชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่ “พระอภัยมณี” 
 พักผ่อน เก็บภาพประทับใจบนเกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิสดาร)
 ดำน้ำดูประการัง พร้อมให้อาหารฝูงปลา
 ประทับใจกับโชว์ควงกระบองไฟ
 เก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น
 ราคาเริ่มต้น 2,190 บาท / ท่าน

 

Thursday, 17 January 2013 08:17

ชื่นวาริน

 

Thursday, 17 January 2013 04:27

พิมพิมาน

 

Thursday, 17 January 2013 04:25

ลมทะเล