แพ็คเกจทัวร์

 • เกาะทะลุ เกาะกุฎี
  Written by

  Talu เกาะทะลุ เกาะกุฏี 2 วัน 1 คืน
   ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศกลางทะเล ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกุฎี
   เกาะที่ได้ชื่อว่ามีปลามากที่สุด เที่ยวเกาะทะลุ
   เกาะที่หาดทรายขาว เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ

   ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท / ท่าน

   

  Read 9848 times Read more...
 • เกาะเสม็ด - 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน
  Written by

  samed2 ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน,3 วัน 2 คืน
   ตามรอยวรรณกรรมชิ้นเอกของท่านสุนทรภู่ “พระอภัยมณี” 
   พักผ่อน เก็บภาพประทับใจบนเกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิสดาร)
   ดำน้ำดูประการัง พร้อมให้อาหารฝูงปลา
   ประทับใจกับโชว์ควงกระบองไฟ
   เก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น
   ราคาเริ่มต้น 2,190 บาท / ท่าน

   

  Read 96959 times Read more...
 • กิน เที่ยว ศึกษาดูงาน (2 วัน 1 คืน)
  Written by

       กิน เที่ยว ศึกษาดูงาน (2 วัน 1คืน)
   ศึกษาดูงานมหาลัยบ้านนอก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
   ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จนางเจ้า
   พระบรมราชินีนาถ เพลิดเพลินกับการดำน้ำ
   ดูปะการังรอบเกาะมันกลาง
   พร้อมต้อนรับด้วยอาหารทะเลสด ๆ ริมชายหาด

   ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท / ท่าน

   

  Read 9521 times Read more...
 • ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน
  Written by

  prasae1 ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน
   เยือนบ้านเกิดท่านสุนทรภู่กวีเอก 4 รัชกาล
   ดำน้ำดูประการังพร้อมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
   ล่องแพทานอาหารเย็น
   พร้อมชมหิ่งห้อยยามราตรี
   ราคาเริ่มต้น 2,390 บาท / ท่าน

   

   

  Read 5859 times Read more...
 • ประแสร์ 2 วัน 1 คืน
  Written by

  Hinghoi ประแสร์ 2 วัน 1 คืน
   สัมผัสพร้อมเรียนรู้วิถีชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำประแสร์
   (แม่น้ำสายหลักของจังหวัดระยอง)
   ชมป่าโกงกางต้นกำเนิดสัตว์น้ำทะเลหลากหลายชนิด
   ชมและชิมสินค้าพื้นบ้านของชาวระยอง
   ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท / ท่าน

   

  Read 5734 times Read more...
 • เกาะมัน - 2 วัน 1 คืน
  Written by

  kohMon1 เกาะมัน 2 วัน 1 คืน

   ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันใน
   เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง
   พร้อมฝูงปลานานาชนิด
   ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสด ๆ ริมชายหาด
   ราคาเริ่มต้น 1,290 บาท / ท่าน

   

  Read 9433 times Read more...

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Content

The content component (com_content) is what you use to write articles. It is extremely flexible and has the largest number of built in views. Articles can be created and edited from the front end, making content the easiest component to use to create your site content. Help


Contacts

The contact component provides a way to provide contact forms and information for your site or to create a complex directory that can be used for many different purposes. Help


Search

Joomla! 2.5 offers two search options.

The Basic Search component provides basic search functionality for the information contained in your core components. Many extensions can also be searched by the search component. Help

The Smart Search component offers searching similar to that found in major search engines. Smart Search is disabled by default. If you choose to enable it you will need to take several steps. First, enable the Smart Search Plugin in the plugin manager. Then, if you are using the Basic Search Module replace it with the Smart Search Module. Finally, if you have already created content, go to the Smart Search component in your site administrator and click the Index icon. Once indexing of your content is complete, Smart Search will be ready to use. Help.


News Feeds

News Feeds (com_newsfeeds) provides a way to organize and present news feeds. News feeds are a way that you present information from another site on your site. For example, the joomla.org website has numerous feeds that you can incorporate on your site. You an use menus to present a single feed, a list of feeds in a category, or a list of all feed categories. Help


Users

The users extension lets your site visitors register, login and logout, change their passwords and other information, and recover lost passwords. In the administrator it allows you to create, block and manage users and create user groups and access levels. Help

Please note that some of the user views will not display if you are not logged-in to the site.


Weblinks

Weblinks (com_weblinks) is a component that provides a structured way to organize external links and present them in a visually attractive, consistent and informative way. Help


Administrator Components

All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

 • Media Manager
 • Extensions Manager
 • Menu Manager
 • Global Configuration
 • Banners
 • Redirect

 

Media Manager

The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


Extensions Manager

The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla! 1.5. Help


Menu Manager

The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


Global Configuration

The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


Banners

The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. HelpRedirect

The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help